lundi 4 mars 2013

Niewenakommes oppe leeën - elo! Aktuell Deklaratiounen onvollstänneg a chaotesch!Lëtzebuerger Deputéierte sinn am Géigesätz zu villen aner Länner op der Welt net verflicht hier finanziell a materiell Ofhängegkeeten detailléiert ze verëffentlechen. Domat hänkt d'Chamber a Saachen Transparenz vun Interessekonflikter allen Entwécklungen hannendran an Ofhängegkeete vun Deputéierte bleiwen de BiergerInne verbuergen. Déi zoustänneg Chamberkommissioun presentéiert den Mëttwoch eng éischt Versioun vun enger Modifikatioun vum Règlement a Saachen Niewenakommes - mir weisen an dësem Artikel, dass dëst onbedéngt néideg ass!

Aktuell Situatioun: Theorie


All Deputéierte soll, op eege Verantwortung an ouni Sanktioun béi net-Respekt, bezuelten Aktivitéiten a finanziell, materiell a personell Ënnerstëtzung beim Büro vun der Chamber deklaréieren.

Artikel 168 Réglement interne de la Chambre des Députés

L’administration parlementaire tient un registre où tout député déclare:
  • ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée ;
  • les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités
    politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers.
Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour.

Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre.

Le registre est public. Il est publié sur le site internet de la Chambre et peut être consulté auprès de l’administration parlementaire.

Praxis: verstoppte Formulairen an chaotesch Angabe


Fir d'éischt muss den Formulaire emol fonnt ginn - keng einfach Aufgab: d'Chamber verstoppt dës Informatioune regelrecht.Ass de Formulaire fonnt (souwäit en existéiert) erweisen sech déi chaotesch Angabe vun den Deputéierte méi als Versuch vun der Desinformatioun wéi als Opklärungsversich:

Onlieserlech Angabe: handschrëftlech Angaben, déi schwéier bzw. net ze entziffere sinn.

Paul-Henri Meyers


Claude Meisch


Onkomplett Angabe: feelend Angaben, z.B. Employeur oder Positioun an der Entreprise

Marcel Oberweis


Marc Spautz


Guer keng Angabe: komplett feelend Formulairen.

Georges Engel, Alexandre Krieps


D'Formulairen existéieren och nëmmen a PDF Form. Sou loossen sech Donnéeën net ausliesen a maschinell vergläichen.

Finanziell Dependancen tëscht PolitikerInnen an der Wirtschaft musse fir WielerInnen ze erkenne sinn. Nëmmen esou léist sech aschätzen, a wiem sengem Interessi Deputéierte schaffen. Den aktuelle lëtzebuerger System gëtt BiergerInnen allerdéngs net d'Méiglechkeet méiglech Interessekonflikter vu PolitikerInnen ze erkennen an anzeschätzen!

Wisou dëst Feelen un Transparenz ka problematesch sinn weise mer Muer an engem weideren Artikel: Affekot, Banquier oder Entrepreneur - Deputéierten als Niewenjob?

Kuckt och:

Dësen Artikel gouf verfaasst vum Jerry Weyer. Bei Froe steet d'Nummer 00352 661 860 401 zur Verfügung.

Responsabel fir Politikercheck: Yves Gruber a Sascha Majerus

Ëmmer au Courant bleiwen. 
Politikercheck.lu an de sozialen Netzwierker:

abgeordnetenwatch.de bei Facebook
abgeordnetenwatch.de bei Twitter
Politikercheck.lu
rue Principale
9091 Vichten
Tel: 00352 305996
email: info@politikercheck.lu

www.politikercheck.lu
Politiker Check Asbl
LU060019295593123000
B.I.C. : BCEELULL
BANQUE : BCEE

Politikercheck ass eng agedroen ASBL mat Siège zu Viichten registréiert bei dem Registre de Commerce et des Sociétés F8421 L100103066.05

Aucun commentaire:

Publier un commentaire